Đối với sản phẩm còn thời gian bảo hành nếu xảy ra sự cố do lỗi kỹ thuật chúng tôi
sẽ tiến hành thay thế / sửa chữa nếu cần thiết. Quý khách phải có phiếu bảo hành
gốc do công ty chúng tôi đưa kèm khi giao hàng.

Điều kiện bảo hành:

Sử dụng đúng công suất, áp suất, môi trường, nhiệt độ, môi chất cho phép.
Áp dụng đúng chế độ bảo trì, bảo dưỡng
Lắp đặt thêm lọc bảo vệ tại đầu hút


Chúng tôi không bảo hành trong những trường hợp sau:
– Khách hàng tự ý tháo mở, sửa chữa trước khi báo cho đơn vị chịu trách
nhiệm bảo hành
– Làm rơi hoặc va chạm mạnh, dẫn đến thiết bị không nguyên vẹn
– Hư hỏng do bảo quản kém: nhiệt độ cao, do hóa chất ăn mòn
–  Vượt ngoài trách nhiệm bảo hành của nhà sản xuất