Hyundai_Steel

Công ty Inox Hyundai steel

Một công ty thép toàn cầu cam kết tạo ra một tương lai tốt hơn
Hyundai Steel, nhà sản xuất thép đầu tiên của Hàn Quốc, bắt đầu là Korea Heavy
Tập đoàn Công nghiệp vào năm 1953. Công ty đã góp phần thành lập đất nước ngành công nghiệp chủ chốt bằng cách cung cấp thép, còn được gọi là gạo gạo (tức là lương thực cơ bản) của tất cả các ngành công nghiệp, cho ngành xây dựng và công nghiệp hóa chất nặng. Các nhà máy của công ty
tại Incheon và Pohang sản xuất 12 triệu tấn chủ yếu là thép cây và thép H, và năm 2013, công ty đã hoàn thành nhà máy thép tích hợp đầu tiên của Hàn Quốc trong khu vực tư nhân
với khả năng sản xuất 12 triệu tấn chủ yếu là thép tấm cán nóng và cán nguội.
Nó cũng sáp nhập với Hyundai Hysco vào năm 2015 và bảo đảm các cơ sở sản xuất tại Ulsan
và Suncheon. Hyundai Steel cũng đang mở rộng khả năng cạnh tranh toàn cầu với
17 công ty con ở nước ngoài và 8 chi nhánh ở nước ngoài tại 14 quốc gia.